Quy tắc

Chúng tôi ở trụ sở BKKB thực sự muốn nhấn mạnh: Chúc bạn có một khoảng thời gian vui vẻ. Vâng, có những quy tắc, bởi vì phải có. Tuy nhiên, hãy tập trung nhiều hơn vào hạnh phúc, sự cho đi và tình yêu thương. Trở thành một môn thể thao tốt chỉ là sự khởi đầu..

Hãy biết điều này: mặc dù Brooklyn Kickball cung cấp những trọng tài giỏi nhất mà tiền không thể mua được, nhưng chúng tôi hy vọng mọi người cũng quan tâm đến việc ném bóng và thực thi Quy tắc số 1: Thời điểm tốt.